loader

Pražská architektura: Dům U Nováků, Osvald Polívka

Vytříbený příklad architektury rostlinné secese vyniká kuriózní výzdobou typickou pro Polívkovy práce a také mozaikami malíře Jana Preislera.

3.clanek C

Původní interiér obchodního domu se schodišťovou halou se nedochoval. Palácem prochází pasáž napojená na pasáže sousedních objektů. V sousedství domů vznikl v letech 1926-1929 palác U Nováků II (dnes známý spíše jako palác ABC, Vodičkova 28, 699/II) ve stylu pozdní moderny a opět podle Polívkova projektu. Prohlédněte si fotografie – tento klenot secesní architektury je více než fotogenický. 

3.clanek D