loader

Naše zásady

Naše realitní kancelář REALITY DVOŘÁK přikládá velký význam etickým hodnotám a profesionálnímu přístupu v realitním světě. Naše zásady a hodnoty jsou základními stavebními kameny pro naši práci a nabízené služby. Zde jsou naše závazky vůči klientům:

1. Klient jako priorita

Hájíme vždy a za všech okolností zájmy klienta, pro kterého se snažíme vyjednat ty nejvýhodnější podmínky. Dohlížíme na úspěšné a bezpečné ukončení celé transakce.

 

2. Diskrétnost a ochrana soukromí

Ctíme soukromí a chráníme údaje. Veškeré klientem poskytnuté důvěrné informace a osobní údaje nikdy nesdílíme s třetí osobou, a ani po ukončení spolupráce.

 

3. Rovnost a nezaujatost

Neuznáváme žádnou diskriminaci. Neděláme rozdíly mezi našimi klienty na základě jejich rasového původu, náboženského vyznání, národnosti nebo politického přesvědčení. Všichni klienti jsou pro nás rovnocenní a zaslouží si naši plnou pozornost a podporu.

 

4. Sebezdokonalování

Stále se zdokonalujeme a vzděláváme ve všech oblastech realitní činnosti. Aktivně sledujeme vývoj na realitním trhu a využíváme moderní nástroje pro propagaci a prodej/pronájem nemovitostí.

 

5. Profesionální jednání a reputace

S dalšími obchodními stranami jednáme tak, aby naši klienti byli vždy prezentováni v nejlepším světle. Držíme se přísných pravidel profesionální etiky, gentlemanství a zdvořilosti. Naším cílem je zachovat bezchybnou reputaci našich klientů.

 

6. Informovanost

Naše klienty pravidelně a otevřeně informujeme o všech skutečnostech, které se týkají jejich realitního případu. Udržování transparentní komunikace je pro nás klíčové. Zajišťujeme, aby klienti měli všechny potřebné informace k tomu, aby mohli dělat informovaná rozhodnutí.

 

7. Právní bezpečnost

Garantujeme právní zabezpečení celého obchodní transakce při prodeji nebo výkupu vaší nemovitosti. Spolupracujeme s prověřenou Advokátní kanceláří paní JUDr. Šubrtové, kde ručíme za vysoký standard kvality a důvěryhodnost právních služeb.

 

8. Profesionální a čestné jednání

Při své činnosti jednáme vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, platnými právními normami České republiky, stanovami Realitní komory ČR a Hospodářské komory ČR, jejichž jsme členem.


V REALITY DVOŘÁK ctíme tyto hodnoty a zásady jako základ pro naši práci. Naším hlavním cílem je poskytovat vám ty nejlepší služby v oblasti nemovitostí, a to s absolutní profesionalitou a transparentností. Jsme tu, abychom vám pomohli dosáhnout vašich cílů a splnit vaše realitní sny. Vaše důvěra je naším hnacím motorem a těšíme se na společnou cestu k úspěchu.