loader

Etický Kodex

Motto: "Dotahujeme věci do zdárného konce."

1. Hájíme vždy a za všech okolností zájmy klienta, pro kterého se snažíme vyjednat ty nejvýhodnější podmínky obchodu a zdárného i bezpečného ukončení celé transakce. 

2. Ctíme diskrétnost - veškeré klientem poskytnuté důvěrné informace (běžně nedostupné) a osobní údaje uchováváme v tajnosti, a to i po ukončení spolupráce. 

3. Mezi klienty nečiníme rozdíly z důvodů rasových, náboženských, národnostních či politických.

4. Neustále se zdokonalujeme a vzděláváme ve všech oblastech realitní činnosti, sledujeme realitní dění a využíváme nejmodernějších nástrojů k propagaci a prodeji/pronájmu, které současný trh nabízí. 

5. Při vystupováním a jednání s dalšími obchodními stranami jednáme vždy tak, aby zůstalo zachováno dobré jméno našeho klienta a reprezentovali jsme ho tak nejlepší možnou formou. Respektujeme zásady profesní etiky, gentlemanství a zdvořilosti.

6. Klienty pravidelně a pravdivě informujeme o všech skutečnostech, o kterých se při uskutečňování obchodního případu dozvíme. 

7. Garantujeme právní zabezpečení celého obchodního případu - spolupracujeme s prověřenou Advokátní kanceláří paní JUDr. Šubrtové, která disponuje vysokým standardem kvality a důvěryhodnosti právních služeb. 

8. Při své činnosti jednáme vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, platnými právními normami České republiky, stanovami Realitní komory ČR a Hospodářské komory ČR, jejichž jsme členem.